Hjemmeside Alvdal Skurlag

Hvordan gjøre en hjemmeside mer brukervennlig for brukerne, og er det mulig å samtidig lage en løsning som gjør at de ansatte får en enklere jobb? Det var utgangspunktet da DMT AS fikk jobben med å redesigne hjemmesiden til Alvdal Skurlag.

Utfordringen

Trelastprodusenten Alvdal Skurlag ønsket et redesign av hjemmesiden. Ikke bare visuelt, men også ved å få et sterkere fokus på produktene de leverer.

Det gamle nettstedet var informasjonstungt, og ikke nødvendigvis så lett å navigere i. Ulike typer produktinformasjon lå spredt på ulike steder, noe som førte til at kundene brukte unødvendig lang tid på å finne informasjonen som de var på utkikk etter.

mobilnettsidebilde
50 %

mindre tidsbruk ved at produktinformasjon blir jevnlig synkronisert på hjemmesiden. Det var et av resultatene etter at DMT AS utviklet ny nettside med NOBB-integrasjon for Alvdal Skurlag.

Ny hjemmeside Alvdal Skurlag - utviklet av DMT AS
bilde av hjemmeside Alvdal Skurlag

Løsningen

Det første DMT AS gjorde, var å analysere besøkstallene i detalj, og bygge opp den nye siden mest mulig i tråd med hva som ble funnet i analysen.

Fokuset under redesignet var å spisse budskapet mer på de viktigste produktene som Alvdal Skurlag produserer, og samle mer informasjon på ett og samme sted.

Det ble også utviklet en egen integrasjon mot NOBB. Dette har har ført til at de ansatte i bedriften sparer verdifull tid, blant annet ved at produktinformasjon kan oppdateres i eget ERP-system – samtidig som produktinformasjonen på nettsiden blir oppdatert automatisk.

I forbindelse med prosjektet ble det også gjort en oppfriskning av Alvdal Skurlag sin logo.

Her kan du se hjemmesiden til Alvdal Skurlag

Team

Dette er DMT-folka som har jobbet med hjemmesiden til Alvdal Skurlag

Kai Røen DMT AS

Kai Røen

Prosjektleder og leder for digitale tjenester

459 73 322
Ingrid Eggset DMT AS

Ingrid Eggset

AD/Grafisk designer

911 75 424