Medlemsblad for Norsk Trenerforening

Visste du at det er reklamebyrået DMT som har ansvaret for alt av innhold, design, trykk og distribusjon av magasinet Fotballtreneren?

Utfordringen

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) er både interesseorganisasjon og fagforening for norske fotballtrenere på alle nivå.

De utgir medlemsbladet Fotballtreneren fire ganger i året, noe DMT har hatt ansvaret for helt siden 2003.

Bilde av mann som leser magasin designet av DMT
100 %

bra fotballstoff for 100 % dedikerte fotballtrenere.

Bilde fra fotballkamp Leser av bladet Fotballtreneren
Bladet Fotballtreneren

Løsningen

Det sier seg sjøl at et fagblad med en såpass spisset målgruppe må ha kompetente folk til å ta seg av prosjektet. Derfor er det helt naturlig at det er det vandrende fotball-leksikonet Ivar Thoresen som har hovedansvaret for magasinet.

Ivar er redaktør, journalist, fotograf og prosjektleder. Sammen med DMT-kollega Ingrid tar han seg av alt fra idé til design, trykk, pakking og distribusjon.

DMT produserer også øvrig markedsmateriell i forbindelse med NFTs ulike aktiviteter, redaksjonelt arbeid på web, og medansvar i forbindelse med større arrangement, som det årlige Cupfinaleseminaret – Nordens største fagtiltak for fotballtrenere, med rundt 1000 deltakere.

Team

Dette er gjengen som jobber med magasinet Fotballtreneren:

Ingrid Eggset DMT AS

Ingrid Eggset

AD/Grafisk designer

911 75 424